Trainingen

The University of the Dutch Caribbean biedt de onderstaande trainingen aan:

Communicatie en public relations

  • Evenementen: organisatie van plan tot uitvoering
  • Plezier in actief klantencontact
  • Presentatietechniek
  • Public relations

Informatica

  • Excel
  • Powerpoint
  • Word

Nederlands en vreemde talen

  • Corresponderen in het Duits
  • Corresponderen in het Engels
  • Helder rapporteren en beleidsnotities schrijven
  • Perfect Nederlands
  • Spelling en grammatica
  • Telefoneren en gasten ontvangen in het Duits
  • Telefoneren en gasten ontvangen in het Engels
  • Zakelijk en klantgericht corresponderen in het Nederlands

Persoonlijke vaardigheden

  • Conflicthantering
  • Duobanen
  • Etiquette en ethiek
  • Omgaan met culturele verschillen
  • Omgaan met stress
  • Persoonlijke effectiviteit: aardig assertief
  • Praktisch leidinggeven
  • Stop mobbing: omgangsvormen op de werkvloer
  • Time management

Secretariele vaardigheden

  • Effectief notuleren
  • Efficiënt zakelijk telefoneren
  • Managementondersteuner als informatiemakelaar
  • Notuleren op de pc
  • Projectondersteuning
  • Telefoon en gespreksvaardigheden voor receptiemedewerkers
  • Toegankelijk archiveren

Bent u geïnteresseerd in een training? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel (+599) 9 738 3300.