Post-Human Resource Management (PHRM)

 
Naam cursus / training Post-Human Resource Management (PHRM) – Executive
Niveau HBO+
Uitvoerder (s) UDC (onder coördinatie van Key Corporate)
Duur 1 collegejaar
Startdatum Eind september 2013
Collegedag
 • 4 college-intensieve weken
 • werkcolleges
 • core groupmeetings / werkgroepen
Collegeplaats Landhuis Groot Davelaar
Vooropleiding HBO – / Universitair niveau of 3 jaar relevante werkervaring
EVC – toelating Toelatingsgesprek / Intakegesprek
Prijs De gehele cursus:

Naf. 7.875, = ineens exclusief O.B. , excl. lesmateriaal

Termijnbetaling:

8 x Naf. 1.044,75 excl. O.B. , excl. lesmateriaal

Eindtermen & Toetsing Waarom de cursus Post HRMDe cursist is in staat om een organisatorisch HRM-probleem integraal te benaderen en op grond van een gedegen probleemanalyse het management van de organisatie integraal te adviseren.Ieder module wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (3x). Als alle PvB’s ingeleverd zijn en met een voldoende beoordeeld, komt u in aanmerking voor het afleggen van de Meesterproef (MP).

Afsluiting van de cursus gebeurt door het inleveren van een Meesterproef (MP) en het houden van een presentatie.

De Meesterproef (MP) is de eindtoets waarin alle behandelde leerstof terug in een managementvraagstuk uit de eigen organisatie komt. Het onderwerp voor dit vraagstuk wordt in de eerste module reeds door u zelf, in samenspraak met de organisatie (lees: leidinggevende(n)), gekozen.

Afsluitend volgt er een presentatie van de Meesterproef (MP) in een powerpoint

Wanneer de Meesterproef (MP) (eind-werkstuk) en de presentatie daarvan blijk geven van voldoende koppeling tussen de aangereikte theorie en de concrete praktijksituatie bent u afgestuurd.

Programma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma heeft de volgende onderwerpen:Kick Off

 • Kennismaking
 • Uitleg over de opzet van de training
 • Uitleg over de functie van de praktijkopdrachten
 • Overzicht van de belangrijkste visies op management en organisatie
 • Reflectie op de eigen onderneming met betrekking tot beide bovengenoemde onderwerpen.
 • Analyse van sterkte zwakke punten

Module 1 : Strategie en Changemanagement o.a.:

 • Outside-in-benadering:

Analyse van de externe omgeving van de organisatie

 • Een praktijkvoorbeeld
 • Inside-out-benadering: Interne analyse van de organisatie
 • Strategisch personeelsmanagement
 • Wat is de rol en functie van P&O met betrekking tot de volgende concepten
 • HRM
 • BPR
 • MBO
 • Lerende organisatie
 • Resultaatverantwoordelijke teams
 • Bronnen van verandering
 • Organisatiediagnose
 • Veranderkunde
 • Weerstanden
 • Veranderstrategieën

Module 2 : Performance and Result Management o.a.:  

 • De Balanced Scorecard:

Een nieuwe vorm van interne berichtgeving

 • Kengetallen en presentatie indicatoren
 • Financieel Management:
  • Kostprijs
  • Budget
  • Jaarrekening
   Module 3: Personal Development en Adviesvaardigheden o.a.: Na afloop van de module:

 • hebt u inzicht in de systematiek van het opzetten van een intern adviestraject.
 • bent u getraind in communicatieve vaardigheden, vooral met betrekking tot actief luisteren, onderhandelen en conflicthantering.
Certificering Certificaat Post- Human Resource Management (PHRM) van The University of the Dutch Caribbean ( UDC )

TERUG NAAR CURSUSSEN