Hoger Management (HM)

 Naam cursus / training  Hoger Management (HM) – Executive
Niveau HBO
Uitvoerder (s) UDC (onder coördinatie van Key Corporate)
Duur 1 Collegejaar
Startdatum Maandag 2 september 2013
Collegedag & tijd Maandag 18:00-21:15uur
Collegeplaats Landhuis Groot Davelaar
Vooropleiding Middle Management /  MBO-4 niveau
EVC – toelating Toelatingsgesprek / Intakegesprek
Prijs Collegegeld ineens: Naf. 3.450, – excl. O.B. en incl. LesmateriaalCollegegeld in Termijnbetaling:

Aanbetaling van de eerste termijn Naf. 525, – excl. O.B. dient voor de eerste cursusdag voldaan te zijn. (uiterlijk 30 augustus!)

Vanaf eind september: 8 x Naf. 440, – excl. O.B.

Studiemateriaal van de cursus via projectcoördinator van Key Corporate indien u officieel heeft ingeschreven en de aanbetaling heeft gedaan.

     Eindtermen en Toetsing Waarom de cursus HMU bent in staat om een organisatorisch probleem integraal te benaderen en op grond van een gedegen probleemanalyse het strategisch management van de organisatie integraal te adviseren.Ieder module wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (3x). Als alle PvB’s ingeleverd zijn en met een voldoende beoordeeld, komt u in aanmerking voor het afleggen van de Meesterproef.Afsluiting van de cursus gebeurt door het inleveren van een meester- proef en het houden van een presentatie.De meesterproef is de eindtoets waarin alle behandelde leerstof terug in een managementvraagstuk uit de eigen organisatie komt. Het onderwerp voor dit vraagstuk wordt in de eerste module reeds door u zelf, in samenspraak met de organisatie (lees: leidinggevende(n)), gekozen.Afsluitend volgt er een presentatie van de meesterproef in een powerpoint. Wanneer de Meesterproef (eind-werkstuk) en de presentatie daarvan blijk geven van voldoende koppeling tussen de aangereikte theorie en de concrete praktijksituatie bent u afgestuurd.In deze cursus komen de volgende onderwerpen voor:Omgeving & Organisatie, Mensen & Organisatie en Structuur & Organisatie.
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

 

Het programma heeft de volgende onderwerpen:Omgeving en Organisatie:Omgevingsinvloeden:

 • Organisaties
 • Partijen
 • Omgevingsfactoren

Strategisch Management:

 •     Proces van Strategisch management
 •     Klassieke benadering
 •     Strategische planning
 •     Strategievorming
 •     Strategisch management perspectief

Samenwerking:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Motieven en succesfactoren van samenwerkingsverbanden
 • Fusies & overnames

Mensen en Organisatie:

Individu en groepen:                                        

 • Mens in organisatie
 • Motivatie
 • Attitude
 • Emotionele intelligentie
 • Kernkwadraten
 • Organisatie conflicten

Management:

 • Manager
 • Manager als leidinggevende
 • Management & Ethiek

Besluitvorming:

 • Rationele besluitvorming
 • Aspecten van besluitvorming
 • Hulpmiddelen en technieken bij besluitvorming

Structuur en Organisatie:

Besturing:

 • Besturing
 • Bedrijfsprocessen
 • OR

Structuering:

 • Organiseren van activiteiten
 • Arbeidsverdeling
 • Organisatiestelsels
 • Minzberg en Organisatiestructiren

Organisatie in ontwikkeling:

 • Verandering
 • Effectiviteit en succesvolle organisaties
 • Organisatieadvieswerk
 • Organisatieonderzoek
Certificering Certificaat Hoger Management (HM) van The University of the Dutch Caribbean ( UDC ) 
Vervolgtraject

 

 

TERUG NAAR CURSUSSEN