Fiscaal Recht

The University of the Dutch Caribbean (UDC) organiseert in het collegejaar 2018-2019 een Leergang Fiscaal Recht. Deze Leergang bestaat uit drie Masterclasses. De Masterclasses kunnen apart gevolgd worden, maar als men in aanmerking wil komen voor het diploma Leergang Fiscaal Recht -1, dan zal men de drie Masterclasses gevolgd moeten hebben. In deze Leergang worden de recente ontwikkelingen in de Omzetbelasting, LoonBelasting en Inkomstenbelasting (bedrijfsopvolging) behandeld. Daarbij komen wetswijzigingen en actuele rechtspraak aan de orde. Ook wordt ingegaan op de relatie ten opzichte van het Nederlands en Europees recht en op verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Uitgangspunten

Deze unieke Leergang met zijn drie Masterclasses heeft een aantal kwaliteitsuitgangspunten:

  • Hoogwaardige Masterclasses op universitair niveau
  • Masterclasses door hoogleraren en universitaire docenten die verbonden zijn aan een een Nederlandse universiteit (vrnl. Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Verbreding en uitwisseling van kennis
  • Actualiteit Nederlandse/Europese belastingwetgeving
  • Verbinding theorie en praktijk, praktijkcases
  • Inbreng van casus uit eigen praktijk deelnemers (besloten sessies)
  • Accreditatie door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
  • Certificering door The University of the Dutch Caribbean (UDC)

MASTERCLASS 1

Bedrijfsopvolging en inkomstenbelasting

Wanneer een ondernemer in de inkomstenbelasting ophoudt winst uit onderneming te genieten komt daarmee de subjectieve onderneming tot een einde. Dat zal leiden tot fiscale afrekening over op dat moment aanwezige meerwaardes. Fiscale faciliteiten om afrekening uit te stellen bestaan zowel voor situaties waarin de bedrijfsopvolging gepland en getimed is (bijvoorbeeld het aangaan van een firma met de beoogde bedrijfsopvolger in de aanloop naar een gehele overdracht), als voor situaties waarin het einde van de onderneming de ondernemer min of meer overkomt (zoals bij overlijden van de ondernemer ‘in het harnas’). Ook bij een directeur-grootaandeelhouder met een aanmerkelijk belang in de vennootschap speelt de bedrijfsopvolging een rol. Hoe zit het met (faciliteiten voor) de overgang en overdracht van tot dat aanmerkelijk belang behorende aandelen in het kader van bedrijfsoverdracht of -overgang? In deze Masterclass worden al deze situaties besproken aan de hand van theorie en casusposities.

Docent: De heer mr. J. (Hans) de Haan

Hans de Haan is als belastingadviseur verbonden aan Red the Network in ’s-Hertogenbosch. Daarvóór was hij belastingadviseur bij KPMG Meijburg, bedrijfsfiscalist, en inspecteur bij de Belastingdienst. Hij is (of was) docent aan veel onderwijsinstellingen, waaronder de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij betrokken is of was bij de vakken inkomstenbelasting, loonbelasting, winst en verdieping inkomstenbelasting. Hans heeft verschillende artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften en is annotator bij NTFR en FutD.

MASTERCLASS 2

Fiscale actualiteiten Omzetbelasting

Tijdens de Masterclass Omzetbelasting (OB) zullen alle recente ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelasting aan bod komen. Ingegaan wordt op de onderwerpen die op dit moment in Nederland en Europa in de schijnwerpers staan. Door zowel de Hoge Raad als het Hof van Justitie EU zijn recentelijk een groot aantal interessante en belangrijke arresten gewezen. Gedacht kan hierbij worden aan uitspraken op het gebied van onroerend goed, de vrijstelling voor financiële diensten en formele- en factuurvereisten. De belangrijkste jurisprudentie wordt tijdens de masterclass besproken en voor zover mogelijk in een Caribische context geplaatst. De ontwikkelingen in de Cariben zullen uiteraard ook aan bod komen. Gedurende de Masterclass wisselen theorie en praktijkcasussen elkaar af.

Docent: De heer mr. F. (Fred) Stoelinga

De heer mr. F. (Fred) Stoelinga, specialist omzetbelasting bij Belastingdienst/Grote Ondernemingen Zuid, kantoor Maastricht, vml. Beleidsmedewerker Fiscale zaken Aruba en Curaçao, Inspecteur OB Curaçao. Na zijn studie Fiscaal recht aan de Universiteit Maastricht is Fred Stoelinga in 1997 begonnen als Inspecteur omzetbelasting bij de Belastingdienst. In die hoedanigheid is hij van 2000 tot en met 2003 uitgezonden geweest naar de Inspectie der Belastingen op Curaçao. Na zijn terugkeer bij de Nederlandse Belastingdienst is hij vaktechnisch aanspreekpunt omzetbelasting geweest voor de MKB-kantoren Maastricht en Heerlen. Tevens heeft hij in deze periode de pre-master Indirecte belastingen bij de Belastingdienst gevolgd. In 2009 heeft hij de Belastingdienst verruilt voor de functie van Beleidsmedewerker Fiscale Zaken bij de Direccion di Impusto y Aduana op Aruba. Van 2011 tot en met 2016 is hij vervolgens werkzaam geweest als Senior beleidsmedewerker indirecte belastingen en internationale inlichtingenuitwisseling bij het Ministerie van Financiën op Curaçao. Sinds juni 2016 is hij weer werkzaam bij de Nederlandse Belastingdienst. Vanaf 2015 is hij tevens bewerker van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel Caribische Koninkrijksdelen (indirecte belastingen) van Wolters Kluwer. Fred is gastspreker Caribisch fiscaal recht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

MASTERCLASS 3

Fiscale actualiteiten Loonheffingen Tijdens de Masterclass Loonheffingen zullen alle recente ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen aan bod komen. Aandacht zal hierbij worden besteed aan zowel de loonbelasting en de sociale zekerheid, maar ook de gevolgen indien grensoverschrijdend wordt gewerkt. Ingegaan wordt op de onderwerpen die op dit moment in Nederland en Europa in de schijnwerpers staan. Ook wordt de belangrijkste Nederlandse en Europese jurisprudentie besproken. Waar mogelijk wordt bij deze onderwerpen een link gelegd met de Caribische Koninkrijksdelen. Gedurende de Masterclass wisselen theorie en praktijkcasussen elkaar af.

Docent: Mevrouw mr. Touria El Ouardi

In 2007 studeerde mevrouw El Ouardi (1982) aan de Universiteit van Amsterdam af in Nederlands Recht en Fiscaal Recht. Daarna volgende mevrouw El Ouardi het opleidingstraject voor specialisten (in)ternationale loonheffingen bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Mevrouw El Ouardi startte na het afronden van haar studies haar werkzaamheden als specialist (in)ternationale loonheffingen bij Meijburg & Co. Sinds 2017 is zij als (loon)belastingadviseur en vaktechnisch specialist deeltijds werkzaam bij BDO. Daarnaast is mevrouw El Ouardi als Wetenschappelijk Docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar loopbaan heeft mevrouw El Ouardi zich gespecialiseerd op het gebied van (internationale) loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid.