Management Economie & Recht

Bachelor of Business Administration (BBA),   afstudeerrichting Management, Economie & Recht (MER)

 Hoofdonderwerpen (o.a.)

  • Jaarrekening
  • Controleplan
  • Management & Organisatie
  • Recht
  • Businessplan
  • Projectmanagement
  • Investerings- en financieringsonderzoek
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

Aanvang:

September

Type:

Voltijd en Deeltijd

Duur:

Associate degree: nominaal 2 jaar

Bachelor: nominaal 4 jaar

Examen: 

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van de examencommissie van The University of the Dutch Caribbean (UDC). Kwaliteit van de examens is hierdoor gegarandeerd.

Vervolgopleiding:

Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor bijv. Master in Business Administration (MBA). The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt deze opleiding binnenkort aan.

Het werk:

Als afgestudeerde van de Bacheloropleiding MER ben je vaak een gewilde medewerker die in principe inzetbaar is in veel verschillende functies. Je kunt niet alleen aan de slag bij bedrijven en instellingen, maar ook bij de overheid. Misschien begeleid je wel een multinational in petrochemie bij een fusie of adviseer je een humanitaire stichting bij een grootschalige reorganisatie. Op Curaçao ben je breed inzetbaar.

Daar de maatschappij van Curaçao steeds sneller verandert en bedrijven zich continu moeten aanpassen, is er veel vraag naar MER-afgestudeerden. Vaak kun je na je studie direct aan de slag in een verantwoordelijke baan. Daarnaast krijg je meestal kans om door te groeien: veel werkgevers zien MER als een uitstekende basis voor een managementfunctie.

Werkveld:

Wat zijn functies die een MER ‘er zou kunnen gaan vervullen:

  • accountmanager bij banken en verzekeraars
  • juridisch medewerker op een notariskantoor
  • medewerker arbeidsvoorwaarden bij een vakbond
  • juridisch medewerker bij de overheid
  • beleidsmedewerker personeel en organisatie
  • projectcoördinator
  • P&O-functionaris
  • intermediair
  • directiesecretaris
  • juridisch (beleids)medewerker
  • medewerker Kwaliteitszorg

 

Opleiding:

Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet MER’ onderaan deze pagina). Verder kent de MER – studie business cases uit de praktijk van Curaçao.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

1. ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen relaties, netwerken en ketens;

2. analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen deze in beleidsdoelstellingen en beleidsalternatieven en bereiden besluitvorming voor;

3. toepassen van human resource management toe in het licht van de strategie van de organisatie;

4. inrichten van bedrijfs- of organisatieprocessen in, beheersen en verbeteren deze processen;

5. analyseren vanfinanciële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken;

6. ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen.

Je leert alles over belangrijke processen in een onderneming, de financiële situatie van een bedrijf en de markt. Daarnaast maak je groepsopdrachten, werkstukken en leer je het geven van presentaties. Je past je kennis en vaardigheden toe in bijvoorbeeld een SWOT-analyse of een resultatenbegroting.

Aantrekkelijk:

  • Erkend door de minister van Onderwijs Curaçao
  • Positief oordeel / ‘geaccrediteerd” door de NVAO
  • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
  • Praktische businesscases
  • Erkende Bachelor – / Hbo – opleiding
  • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
  • Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
  • (Internationale) stages
  • (Internationale) minoren
  • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

Vooropleiding:

A. Toelating Voortgezet onderwijs

Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

B. Toelating SBO/MBO

SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze Bachelor- / Hbo–opleiding.

C. Voldoe je niet aan de toelatingseisen

Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten.

Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma bezitten kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een algemene Nederlandse taal- en rekentoets.

Vrijstellingen(en):

Hbo-, SPD– en UNA– certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.

Programma opzet MER:   

Jaar 1 Kwartiel 1.1 Kwartiel 1.2 Kwartiel 1.3 Kwartiel 1.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 2 Kwartiel 2.1 Kwartiel 2.2 Kwartiel 2.3 Kwartiel 2.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 3 Kwartiel 3.1 Kwartiel 3.2 Kwartiel 3.3 Kwartiel 3.4
            Business case Business case Stage Stage
            Colleges Colleges
Jaar 4 Kwartiel 4.1 Kwartiel 4.2 Kwartiel 4.3 Kwartiel 4.4
          Minor Minor Afstuderen Afstuderen

 

Jaar 1 Kwartiel 1.1 Kwartiel 1.2 Kwartiel 1.3 Kwartiel 1.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 2 Kwartiel 2.1 Kwartiel 2.2 Kwartiel 2.3 Kwartiel 2.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 3 Kwartiel 3.1 Kwartiel 3.2 Kwartiel 3.3 Kwartiel 3.4
            Business case Business case Stage Stage
            Colleges Colleges
Jaar 4 Kwartiel 4.1 Kwartiel 4.2 Kwartiel 4.3 Kwartiel 4.4
          Minor Minor Afstuderen Afstuderen

 

 

Heb je interesse of wil je je inschrijven voor deze opleiding? Klik dan hier.