Accreditatie/Erkenning

ERKENNING CURACAO

The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt al bijna 30 jaar opleidingen op bachelorniveau aan op Curaçao. Deze opleidingen zijn erkend door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen / Curaçao, conform Artikel 53 van de Landsverordening VO van de Nederlandse Antillen. The University of the Dutch Caribbean (UDC) leidt studenten op voor erkende Bachelor- en Masterdiploma’s.

De Bacheloropleidingen komen in aanmerking voor studiefinanciering van de Stichting Studiefinanciering Curacao (SSC). Studenten uit Nederland kunnen eveneens bij The University of the Dutch Caribbean (UDC) studeren met behoud van hun Nederlandse studiebeurs (zie www. duo.nl).

Verder heeft The University of the Dutch Caribbean (UDC) samenwerkingsverbanden diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en de Verenigde Staten. De onderwijsprogramma’s en opleidingen worden voortdurend getoetst op kwaliteit en aangepast aan veranderende wensen van de lokale en internationale markt.

ACCREDITATIES

 
NVAO 2012:NVAO
  In Nederland wordt de kwaliteit van het Hbo – en Wo – onderwijs getoetst door de Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft in 2012 UDC gevisiteerd en de kwaliteit van de opleiding Bachelor of Business Admin-istration (BBA) getoetst. Deze visitatie doorliep UDC glansrijk. Daarmee voldoet de BBA – opleiding aan de door de NVAO gestelde kwaliteitseisen.

NVAO 2017:NVAO
Na een intensieve voorbereiding en een diepgaande en gedegen visitatie in juni 2017 door een door de NVAO ingesteld panel, hebben we weer een positief oordeel verkregen voor onze bacheloropleidingen. Hetgeen betekent dat onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de NVAO en dat onze opleidingen tevens voldoen aan het vastgestelde bachelorniveau zoals dat in Nederland is bepaald.
We hebben in juni 2017 het panel mogen ontvangen en hebben deze zware test weer, zonder voorwaarde, doorstaan.
Voor The University of the Dutch Caribbean (UDC) en de (toekomstige) studenten van Curaçao is dit een belangrijke stap. Het hoger onderwijs bij UDC op Curaçao voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de NVAO.

NUFFIC
Verder is de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, verantwoordelijk voor de beoordeling en waardering van diploma’s buiten het land Nederland. In de Landenmodule van Curacao & Sint Maarten (www.nuffic.nl) worden de opleidingen van UDC alsvolgt omschreven: “Het niveau van de bachelor -opleidingen aan het UDC is vergelijkbaar met dat van de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs (hbo).”

Erkenning Nederlandse Antillen/Curaçao
The University of the Dutch Caribbean (UDC) is gevestigd op Curaçao. UDC is erkend door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen / Curaçao conform de Ministeriële Beschikking van 9 september 2008. UDC biedt bacheloropleidingen aan in het hoger beroepsonderwijs. De toelatingseis is een Vwo-, Havo- of Mbo/Sbo niveau-4 diploma. De nominale duur van de opleidingen is 4 jaar. De onderwijstaal is Nederlands, maar bij internationale opleidingen is de onderwijstaal Engels. De bacheloropleiding Inter-national Business Studies (IBS) met zijn specialismen International Business & Management Studies (IBMS), International Communication Management (ICM) en International Business Languages (ILB) is een Engelstalige opleiding, waarbij de beroepsproducten in de door de student gekozen taal mogen worden uirtgevoerd. UDC biedt deze opleidingen zowel voltijds als deeltijds aan. De opleidingen van UDC komen in aanmerking voor een studiebeurs van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

CEDEOcedeo
CEDEO is een instantie die opleidingsinstituten beoordeelt op klantgerichtheid. The University of the Dutch Caribbean (UDC) is in 2017 CEDEO-erkend.

NBANBA
De Koninklijke beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ziet onder andere toe op goede permanente educatie (PE) van haar leden door het verplicht stellen van het door haar leden volgen van door de NBA erkende opleidingen. De diverse Masterclasses, workshops en seminars van The University of the Dutch Caribbean (UDC) zijn door de NBA erkend en hebben een bepaalde hoeveelheid NBA (PE) – punten toegewezen gekregen.

CHEA
The UDC is a 2017-2018 member of the CHEA International Quality Group of the Council for Higher Education Accreditation.