Commerciële Economie

Bachelor of Business Administration (BBA), afstudeerrichting Commerciële Economie (CE)

Hoofdonderwerpen (o.a.):

  • Marketingstrategie
  • Marktsegmentatie
  • Marketingbeleid
  • Organisatiekunde
  • Field research
  • Retail & Marketingstrategie
  • Evenementenorganisatie
  • Management
  • Business case Desk research
  • Business case Field research
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

Aanvang:

September

Type:

Voltijd en Deeltijd

Duur:

Associate degree: nominaal 2 jaar

Bachelor: nominaal 4 jaar

Examen: 

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van de examencommissie van The University of the Dutch Caribbean (UDC). Kwaliteit van de examens is hierdoor gegarandeerd.

Vervolgopleiding:

Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor bijv. Master in Business Administration (MBA). The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt deze opleiding binnenkort aan.

Het werk

Voor doorzetters met commerciële ambities is de opleiding Commerciële Economie (CE) een uitstekende keus. De markt voor commercieel economen is goed. Voldoende mogelijkheden dus voor wie een commerciële functie ambieert in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de non – profitsector. Commerciële economie is een brede opleiding. In de eerste plaats richt je je op de economische vakken. Talenkennis is echter ook onontbeerlijk. Ondersteunende vakken zijn recht, statistiek en ICT. Tenslotte werk je aan de ontwikkeling van goede sociale vaardigheden voor een beroep waarin markten en mensen centraal staan. Met het CE -diploma kun je aan de slag als verkoopleider, intercedent, inkoper, marktonderzoeker, productmanager, accountmanager, exportmanager, marketingmanager en ga zo maar door. Het is mogelijk om delen van je studie buiten Curaçao te volgen.

Werkveld:

Fucties die een CE’er zou kunnen gaan vervullen:

  • Marketingmedewerker
  • Junior productmanager
  • Exportmedewerker
  • Junior accountmanager
  • Salesmedewerker
  • Marktonderzoeker
  • Commercieel adviseur
  • Medewerker inkoop of verkoop

 

Opleiding

Het programma van Commerciële Economie opleiding kenmerkt zich doordat  de opleiding Commerciële Economie van The University of the Dutch Caribbean (UDC) cases en projecten vrijwel zonder uitzondering ontleend worden uit de beroepspraktijk van de marketing. Veelal houdt dit in dat bestaande bedrijven hun projecten inbrengen in het theoretisch onderwijs zodat studenten aan deze problemen kunnen werken. Bedrijven worden ook betrokken bij de toetsing.

De beroepsspecifieke competenties zijn o.a.:

 • vanuit tactisch (marketing-) niveau bijdragen aan de ontwikkeling en bijstelling van het (marketing) beleid van een (nationaal of internationaal opererende) onderneming;
 • uit het beleid van een onderneming een marketingplan afleiden;
 • een marketingplan opstellen vanuit signalen uit de markt (nationaal en internationaal);
 • op tactisch niveau beslissingen nemen over marktactiviteiten op basis van onvolledige informatie over/uit nationale en internationale markten;
 • doelstellingen uit het marketingplan vertalen in een verkoopplan;
 • een verkoopplan opstellen op basis van een analyse van klantprocessen;
 • marketing- en sales-activiteiten afstemmen op de mogelijkheden van de eigen organisatie;
 • die onderdelen van een kwaliteitszorgplan opstellen voor de eigen organisatie die aangeven hoe kan worden bewaakt / geborgd dat de organisatie voldoet aan de eisen die vanuit marketing en sales worden gesteld;
 • marketingonderzoek, verricht door anderen, interpreteren, toetsen en evalueren;
 • relevante omgevingsfactoren in kaart brengen;
 • marktkansen zien / aanwijzen op basis van informatie uit de markt;
 • budgetten en voortgang bewaken en verantwoorden binnen het kader van een vastgesteld marketingplan.

De opleiding Commerciële Economie van The University of the Dutch Caribbean (UDC) gaat in op actuele ontwikkelingen. Wij houden de recente ontwikkelingen op het gebied van marketing op Curaçao, in de regio en in Nederland nauwlettend in de gaten. Vrijwel alle docenten zijn werkzaam in het bedrijfsleven.

 

Aantrekkelijk:

  • Erkend door de minister van Onderwijs Curaçao
  • Positief oordeel / ‘geaccrediteerd” door de NVAO
  • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
  • Praktische businesscases
  • Erkende Bachelor – / Hbo – opleiding
  • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
  • Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
  • (Internationale) stages
  • (Internationale) minoren
  • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

Vooropleiding:

A. Toelating Voortgezet onderwijs

Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

 

B. Toelating SBO/MBO

SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze Bachelor- / Hbo–opleiding.

C. Voldoe je niet aan toelatingseisen

Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten.

Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma bezitten kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een algemene Nederlandse taal- en rekentoets.

Vrijstelling(en)

Hbo-, SPD– en UNA– certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.

 

Opzet Commerciële Economie

Jaar 1 Kwartiel 1.1 Kwartiel 1.2 Kwartiel 1.3 Kwartiel 1.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 2 Kwartiel 2.1 Kwartiel 2.2 Kwartiel 2.3 Kwartiel 2.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 3 Kwartiel 3.1 Kwartiel 3.2 Kwartiel 3.3 Kwartiel 3.4
            Business case Business case Stage Stage
            Colleges Colleges
Jaar 4 Kwartiel 4.1 Kwartiel 4.2 Kwartiel 4.3 Kwartiel 4.4
          Minor Minor Afstuderen Afstuderen

 

Heb je interesse of wil je je inschrijven voor deze opleiding? Klik dan hier.