Bedrijfseconomie

Bachelor of Business Administration (BBA), afstudeerrichting Bedrijfseconomie (BE)

Hoofdonderwerpen (o.a.)

  • Jaarrekening
  • Controlewerkzaamheden
  • Kosten & Baten
  • Administratie Organisatie Handboek &
  • Management Informatie Systeem (MIS) 1
  • Businessplan Startende ondernemer
  • Businessplan planning & controle
  • Researchvaardigheden
  • Investerings- en financieringsonderzoek
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

Aanvang:

September

Type:

Voltijd en Deeltijd

Duur:

Associate degree: nominaal 2 jaar

Bachelor: nominaal 4 jaar

Examen: 

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van de examencommissie van The University of the Dutch Caribbean (UDC). Kwaliteit van de examens is hierdoor gegarandeerd.

Vervolgopleiding:

Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor bijvoorbeeld Master in Business Administration (MBA). The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt deze opleiding binnenkort aan.

Het werk:

Voor welke prijs moet een bedrijf een product op de markt brengen? Hoeveel winst is er de afgelopen maand gemaakt? Doet de organisatie het net zo goed als vorig jaar? Moet de administratieve software worden vervangen? Moeten er nieuwe investeringen gepleegd worden? De klant wil een extra korting bij een grotere bestelling. Kan dat? In welk land gaat een bedrijf een productievestiging opzetten?

Elke organisatie heeft BE’ers nodig die dit soort vragen beantwoorden. Of het nu commerciële, dienstverlenende of overheidsinstellingen zijn. Een BE’er voelt zich overal thuis. Een keuze voor Bedrijfseconomie is dan ook een keuze voor vrijheid: je legt je toekomst maar voor een deel vast. Je kunt nog alle kanten op!

Werkveld:

Fucties die een BE’er zou kunnen gaan vervullen:

  • (Assistent) controller;
  • Financieel consultant;
  • (Junior) accountmanager bij een bank;
  • Medewerker financiële administratie;
  • Financieel medewerker;
  • (Assistent-)accountant;
  • Medewerker financieel – economische zaken;
  • Beleggingsadviseur;
  • Kredietadviseur;
  • Medewerker planning en control.

 

Opleiding:

Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet bedrijfseconomie’ onderaan deze pagina). In elke periode staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

 1. ontwerpen (geautomatiseerde) financiële en niet – financiële informatiesystemen, deze inrichten en onderhouden;
 2. vormgeven van de administratieve organisatie vorm, en de inrichten en toetsen;
 3. bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico’s;
 4. bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor de besluitvorming;
 5. verstrekken van informatie voor externe belanghebbenden;
 6. geven van adviezen en verlenen van diensten aan belanghebbenden op financieel-economisch en fiscaal terrein.

 

De inhoud van het collegeprogramma is actueel en praktijkgericht, met daarbij veel aandacht voor het ontwikkelen van studieplanning en -vaardigheden. Vrijwel alle docenten zijn werkzaam in het bedrijfsleven. 

Aantrekkelijk:

  • Erkend door de minister van Onderwijs Curaçao
  • Positief oordeel / ‘geaccrediteerd” door de NVAO
  • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
  • Praktische businesscases
  • Erkende Bachelor – / Hbo – opleiding
  • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
  • Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
  • (Internationale) stages
  • (Internationale) minoren
  • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

Vooropleiding:

A. Toelating Voortgezet onderwijs

Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

B. Toelating SBO/MBO

SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze Bachelor- / Hbo–opleiding.

C. Voldoe je niet aan de toelatingseisen

Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten.

Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma bezitten kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een algemene Nederlandse taal- en rekentoets.

Vrijstellingen(en):

Hbo-, SPD– en UNA– certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.

Programma opzet BE:   

Jaar 1 Kwartiel 1.1 Kwartiel 1.2 Kwartiel 1.3 Kwartiel 1.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 2 Kwartiel 2.1 Kwartiel 2.2 Kwartiel 2.3 Kwartiel 2.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 3 Kwartiel 3.1 Kwartiel 3.2 Kwartiel 3.3 Kwartiel 3.4
            Business case Business case Stage Stage
            Colleges Colleges
Jaar 4 Kwartiel 4.1 Kwartiel 4.2 Kwartiel 4.3 Kwartiel 4.4
          Minor Minor Afstuderen Afstuderen

 

 

Heb je interesse of wil je je inschrijven voor deze opleiding? Klik dan hier.