Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

BACHELOR OF LAWS (LL.B.)

AFSTUDEERRICHTING: SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING (SJD)

 

HOOFDONDERWERPEN

 • Inleiding Nederlands Recht
 • Juridische Vaardigheden
 • Probleemanalyse
 • Jeugd- en Ouderenbeleid
 • Coachingvaardigheden
 • Sociologie
 • Schuldsanering
 • Ethiek en Integriteit
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

AANVANG

Augustus

TYPE

Voltijd en Deeltijd

DUUR

Associate degree

nominaal 2 jaar

Bachelor

nominaal 4 jaar

 

VERVOLGOPLEIDING

Na het voltooien van de bacheloropleiding SJD – opleiding bij UDC, kun je via een Premaster die UDC en UoC gezamenlijk aanbieden, uw juridische studietraject voortzetten met een master bij UoC. Deze master heeft met een bachelor SJD geen civiel effect, hetgeen betekent dat u geen toga-beroep kunt gaan uitvoeren. Dat kan alleen met een bachelor HBO – Rechten als vooropleiding voor de masteropleiding bij UoC.

EXAMEN

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van de Examencommissie van The University of the Dutch Caribbean (UDC). Kwaliteit van de examens is hierdoor gegarandeerd.

HET WERK

We krijgen steeds meer te maken met nieuwe wetten en regelgevingen. Mensen weten vaak niet waar ze aan toe zijn, als ze te maken krijgen met deze wetten en regels. Denk hierbij aan situaties waarin mensen financiële zorgen hebben, te maken krijgen met justitie of werkloos raken. De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is voor studenten die niet alleen geïnteresseerd zijn in de juridische kant van een zaak, probleem of geschil, maar ook in de menselijke kant ervan. Als SJD’er ben je in staat mensen vakkundig te informeren over de inhoud en toepassing van rechtsregels. Je adviseert op een professionele manier waarbij je sociale, maatschappelijke, culturele en persoonlijke omstandigheden be-trekt. Je bemiddelt bijvoorbeeld in een conflict, zodat de zaak als is opgelost voordat deze bij de rechter komt. De opleiding SJD is veelzijdig en actueel. Je krijgt niet alleen vakken over de lokale situatie, maar ook zaken die op interna-tionaal niveau spelen komen aan de orde.

WERKVELD

Wat zijn functies die een SJD – student zou kunnen gaan vervullen:

 • Schuldhulpverlener
 • Juridisch medewerker bij de sociale dienst
 • Juridisch medewerker bij een juridisch loket
 • Beleidsmedewerker van juridische zaken
 • Juridisch medewerker bij een adviesbureau
 • Medewerker juridische afdeling Voogdijraad / Raad voor de Kinderbescherming
 • Juridisch medewerker bij een ministerie

 

OPLEIDING

De opleiding SJD is een praktijkgerichte juridische opleiding. In vier jaar tijd krijg je een brede juridische basis, met daarin vakken vanuit HBO – Rechten, zoals Strafrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk Procesrecht, Arbeidsrecht en Bestuurs-recht. Daarnaast krijg je vakken specifiek gericht op het werkveld van de Sociaal Juridisch Dienstverlener, zoals Schuldsanering, Jeugd- en Ouderenbeleid en Erfrecht. Daarnaast leer je praktische vaardigheden, zoals Onderhandelen en Coachingsvaardigheden. Deze kennis en vaardigheden pas je vervolgens toe bij de praktijkopdrachten, projecten, onderzoeksopdrachten en een stage.

AANTREKKELIJK

 • Erkend door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao
 • Doorstroommogelijkheden via de PreMaster naar de master – opleiding van UoC
 • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking metlokale bedrijven / organisaties
 • Praktische businesscases
 • Erkende Bachelor – / Hbo – opleiding
 • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
 • Gedegen basis om verder te studeren voor Master-/ WO-opleiding
 • (Internationale) stages
 • (Internationale) minoren
 • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

VOOROPLEIDING

 • Toelating Voortgezet onderwijs

Havisten en vwo’ers zijn toelaatbaar tot deze bacherlor/ Hbo-opleiding.

 • TOELATING SBO/MBO

SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze bachelor- / Hbo–opleiding.

 • VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN

Wanneer uw diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kunt u voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, wordt u alsnog toegelaten. Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een algemene Nederlandse taal- en rekentoets en er wordt gekeken naar de motivatie van de student.

VRIJSTELLIGEN(EN)

Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.

 

PROGRAMMA OPZET SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING (SJD)