Bachelor en Associate degree

Bachelor of Business Administration (BBA)

udc-nvao-150-61

De opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) is een opleiding die door de Nederlands –VlaamseAccreditatieorganisatie (NVAO) is getoetst op haar kwaliteit en daarmee is de kwaliteit van deze bacheloropleiding met haar 8 afstudeerrichtingen onze opleidingen gelijkgesteld aan een bachelor / Hbo – opleiding in Nederland.

DE OPBOUW VAN DE OPLEIDINGEN EN HET VERSCHIL TUSSEN BACHELOR EN ASSOCIATE DEGREE

Hieronder zetten we de structuur van onze opleidingen uiteen. Dit geldt voor zowel de BBA-opleiding met haar acht afstudeerrichtingen als voor de bacheloropleiding Bachelor of Laws (BB.L.) met haar twee afstudeerrichtingen.

BREDE BACHELOR OPZET

De opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) en de Bachelor of Laws (BB.L.) kennen een brede bacheloropzet met hetzij 8 afstudeerrichtingen, hetzij 2 afstudeerrichtingen. De arbeidsmarkt op Curaçao vraagt om breed inzetbare professionals. Deze brede bacheloropzet biedt de student de mogelijkheid om zich na een aanvankelijk vrijwel gemeenschappelijke start te specialiseren via de afstudeerrichtingen. Het is dus nog mogelijk van richting te wisselen na aanvang van de opleiding. De kans op uitval en studietijdverlies wordt hierdoor beperkt.

INSTROOM VANUIT VWO/HAVO/SBO

The University of the Dutch Caribbean (UDC) wil dat de studieprogramma’s niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm aansluiten bij de vooropleiding. In verband hiermee hebben wij gekozen voor een programmaopbouw met de volgende vier kenmerken:

 • van meer naar minder contacttijd;
 • van minder naar meer zelfstandig studeren;
 • van meer naar minder docentsturing; en
 • van breed basaal in de propedeuse naar verdieping en verbreding in de postpropedeuse.

In de studieprogramma’s van de opleidingen Bachelor of Business Administration (BBA) en Bachelor of Laws (BB.L.) zijn vier leerlijnen zichtbaar: de cursuslijn, de vaardighedenlijn, de lijn van de businesscases en de studieloopbaanontwikkelingslijn (SLB).

AFSTUDEERRICHTINGEN BBA & BB.L

DE 8 AFSTUDEERRICHTINGEN VAN DE BBA ZIJN:

 1. Bedrijfseconomie (BE)
 2. Fiscale Economie (FE)
 3. Accountancy (AC)
 4. Commerciële Economie (CE)
 5. Small Business & Retail management (SBM)
 6. Management, Economie & Recht (MER)
 7. Sport, Management & Ondernemen (SMO)
 8. Bank- & Verzekeringswezen (BV)

De opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) is een opleiding die door de Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is getoetst op haar kwaliteit en daarmee is de kwaliteit van deze opleiding gelijkgesteld aan die van een bachelor / Hbo – opleiding in Nederland.

DE 2 AFSTUDEERRICHTINGEN VAN DE BACHELOR OF LAWS (BB.L.) ZIJN:

 1. HBO – Rechten
 2. Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

 

Masteropleiding na Bachelor HBO – Rechten

Na het voltooien van de bacheloropleiding HBO – Rechten bij UDC, kunt u via een Premaster die UDC en UoC gezamenlijk aanbieden, uw juridische studietraject voortzetten met een masteropleiding bij UoC. Deze master heeft een civiel effect, hetgeen betekent dat u een toga-beroep kunt gaan uitvoeren.

De opbouw van de opleidingen en het verschil tussen Bachelor en Associate Degree

Hieronder zetten we de vorm van onze opleidingen uiteen. Dit geldt voor zowel de BBA-opleiding met haar acht uistroomrichtingen als voor de opleiding Bacheor of Laws.

Wat is het verschil tussen Bachelor en Associate degree?

Associate degree: algemeen The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt opleidingen aan in voltijd en in deeltijd. Beide programma’s zijn bachelorprogramma’s met de mogelijkheid om onderweg/ tussentijds op te gaan voor een Associate degree (voorheen kort-Hbo) diploma.

De Associate degree (Ad) is een tweejarig Hbo-programma met een wettelijk erkend getuigschrift (diploma). Het aantal studiepunten bedraagt gemiddeld 120 creditpoints. Als bezitter van het Ad-diploma kunt u of direct doorstuderen naar het eindniveau van de bacheloropleiding of gaan werken en de bachelorgraad later alsnog halen. Ook kunt u werken en studeren combineren, zowel bij de Ad als bij de bachelor, maar dat is afhankelijk van het beschikbare onderwijsaanbod.

De Ad biedt een aantrekkelijke keuze voor mbo’ers, werkenden en anderen die vier jaar studeren voor een bachelordiploma geen optie vinden en toch deze mogelijkheid willen openhouden.

Associate degree en bachelor bij UDC

Bij The University of the Dutch Caribbean (UDC) kun je de volgende opleidingen volgen voor zowel een volledig bachelordiploma als een Associate degree–diploma:

Associate degree (AD)
Nominaal 2 jaar
Bedrijfseconomie (BE)
Fiscale Economie (FE)
Accountancy (AC)
Commerciële Economie (CE)
Bank- & Verzekeringswezen (BV)
Management, Economie & Recht (MER)
Small Business & Retail Management (SB&RM)
Sport, Management & Ondernemen (SMO)

 

De Associate Degree-opleidingen van de UDC betreffen verkorte varianten met afwijkende competentie-niveaus van de door de NVAO positief beoordeelde bacheloropleiding BBA. De NVAO heeft geen separaat oordeel over deze Ad-graad uitgesproken.