Sport, Management & Ondernemen

BBA – afstudeerrichting Sport, Management & Ondernemen (SM& O)
(Voorheen Vrijetijdsmanagement)

 Hoofdonderwerpen (o.a.)

  • Sport & Economie in de wereld
  • Marketingstrategie
  • Interne / Externe analyse
  • Event management
  • Management & Organisatie
  • Management van Sportaccommodaties
  • Business case Sportmarketing & management
  • Business case Eventmanagement
  • Coaching / begeleiding
  • Sportfilosofie
  • Trainingsleer / Leidinggeven
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

 Aanvang:

September

Type:

Voltijd en Deeltijd

Duur:

Associate degree: nominaal 2 jaar

Bachelor: nominaal 4 jaar

Examen: 

Alle examens van de opleiding staan onder toezicht van de examencommissie van The University of the Dutch Caribbean (UDC). Kwaliteit van de examens is hierdoor gegarandeerd.

Vervolgopleiding:

Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor bijv. Master in Business Administration (MBA). The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt deze opleiding binnenkort aan.

Het werk:

In de sportwereld op Curaçao is op dit moment een groeiende vraag naar professionals: deskundige ondernemers en managers die niet alleen verstand hebben van sport, maar ook van marketing, financiën, beleid, management en organisatie. De opleiding Sport, Management & Ondernemen (SM&O – voorheen Vrijetijdsmanagement) is een unieke Bachelor / Hbo-opleiding die hierop inspeelt met een inspirerend en uitdagend studieprogramma. Je leert hoe je sportevenementen organiseert en de publiciteit daaromheen regelt, maar ook hoe je beleidsnotities en ondernemingsplannen maakt. Je voert marktonderzoek uit, leert begrotingen opstellen en sponsorstrategieën ontwerpen.

Werkveld:

Functies die een SM&O ‘er zou kunnen gaan vervullen:

  • manager (van sporter)
  • consultant
  • eventmedewerker of -manager
  • (junior) accountmanager
  • sportbeleidsmedewerker
  • projectmedewerker of -leider sportactiviteiten
  • public relations en communicatiemedewerker
  • projectmedewerker
  • adviseur voor sportverenigingen
  • adviseur / consultant voor de overheid
  • adviseur / consultant in de hotelwereld

 

 Opleiding:

De opleiding Sport, Management & Ondernemen (voorheen Vrijetijdsmanagement) biedt dé basis voor een toekomst als zelfstandig ondernemer en manager in de sport, vrijetijdssector of toeristische sector op Curaçao, in de regio of in Nederland. Je wordt getraind in specifieke ondernemers- en managementvaardigheden en daarnaast verwerf je (inter)nationale kennis op het gebied van coaching, trainen, leidinggeven en sport.

De sportmanager vervult vijf kerntaken.

De sportmanager:

1. ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid van de sportorganisatie;

2. regelt de bedrijfsvoering van de sportorganisatie;

3. ontwikkelt en positioneert het sport- en bewegingsprogramma;

4. beheert en genereert de financiën;

5. verricht onderzoek en evalueert de effectiviteit van de werkzaamheden.

Bij deze studie worden docenten en trainers ingezet uit het lokale bedrijfsleven/ de sportwereld. Verder zullen er business cases uit de Curaçaose markt moeten worden uitgevoerd. Vier jaar lang leer je in de praktijk hoe jij je toekomst kunt invullen en kleuren. Dit doe je door op een unieke manier onderwijs te volgen. De praktijkervaring die je opdoet bij bedrijven staat centraal en de theorie die je tijdens de colleges krijgt, zijn hier ondersteunend aan.

Aantrekkelijk:

  • Erkend door de minister van Onderwijs Curaçao
  • Positief oordeel / ‘geaccrediteerd” door de NVAO
  • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
  • Praktische businesscases
  • Erkende Bachelor – / Hbo – opleiding
  • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
  • Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
  • (Internationale) stages
  • (Internationale) minoren
  • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

 

Vooropleiding:

A. Toelating Voortgezet onderwijs

Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

B. Toelating SBO/MBO

SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze Bachelor- / Hbo–opleiding.

C. Voldoe je niet aan de toelatingseisen

Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten.

Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma bezitten kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een algemene Nederlandse taal- en rekentoets.

Vrijstellingen(en):

Hbo-, SPD– en UNA– certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.

 

Programma opzet SM&O:   
Jaar 1 Kwartiel 1.1 Kwartiel 1.2 Kwartiel 1.3 Kwartiel 1.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 2 Kwartiel 2.1 Kwartiel 2.2 Kwartiel 2.3 Kwartiel 2.4
           Colleges Business case Colleges Business case
Colleges Colleges
Jaar 3 Kwartiel 3.1 Kwartiel 3.2 Kwartiel 3.3 Kwartiel 3.4
            Business case Business case Stage Stage
            Colleges Colleges
Jaar 4 Kwartiel 4.1 Kwartiel 4.2 Kwartiel 4.3 Kwartiel 4.4
          Minor Minor Afstuderen Afstuderen

 

 

Heb je interesse of wil je je inschrijven voor deze opleiding? Klik dan hier.